Opnå kontrol: Begynd at lease IT

CSI Leasing kunde:

 • Fortune 1.000 selskab
 • Producent af forbruger elektronik
 • 72 lokationer i USA

Udfordringen:

Ved at bruge flere leasingselskaber befandt denne IT afdeling sig i et asset management kaos. Hundredevis af aktiver blev anskaffet hver måned fra flere leverandører og gennem månedlige kontrakter med hver af dem. Indkøbsprocessen var tung og krævede at flere medarbejdere brugte ekstra tid på administration. At bevare overblikket og kontrollen var svær og tidskrævende hvilket gav udfordringer og at udstyr ikke kunne returneres til tiden. De kunne ikke leve op til lovgivning eller egne krav om at være compliant, hvilket påførte virksomheden en risiko. De tilsigtede fordele ved leasing blev reduceret af de forholdsmæssige omkostninger der var ved ikke at være effektiv.

Løsningen:

CIO´en indså at den eneste måde at genvinde kontrollen på var at forenkle processen. At skalere ned til ét leasingselskab var målet, så det var afgørende at vælge den rigtige. Efter grundige analyser af flere leasingselskabers løsninger og services valgte de CSI Leasing og vores kvartalsvise SmartTrack løsning.

Sådan gjorde CSI:
CSI hjalp CIO´en og hans team til at strømline indkøb, registrering af udstyrsoplysninger og udskiftning. Forbedringer medførte:

 • Kvartalsvis installation og dokumentation
 • Antal årlige leasingaftaler reduceret fra årligt 50 til mindre end 10
 • Ordrestyring leveret af CSI
 • 90% i reduktion af leasing dokumenter
 • Udstyrsoplysninger med serienummer detaljer der opdateres online gav nøjagtige oplysninger og bedre beslutningsgrundlag
 • Fleksibilitet til nemt at skifte teknologi
 • Rettidig returnering af udstyr, koordineret af CSI, samt overholdelse af lovgivning

Overgang til besparelser:

 • Fire fuldtidsansatte IT medarbejdere omplaceret til andet arbejde
 • Optimering i betalingsflow og administration af betalinger
 • Færre slutbruger forstyrelser
 • Besparelse på end of lease udstyr – ingen udgifter på for sent returneret udstyr og forbedrede logistikomkostninger