Skolens drøm er opfyldt.

CSI Leasing kunde:

  • Et skoledistrikt i Alabama, som har 15.000 indbyggere
  •  Fem skoler (K-12) som har 3.500 studerende
  • Teknologi til 158 klasseværelser, 10 mobile laboratorier og andet

Alle skoler ønsker at deres studerende har de bedste faciliteter. I dag betyder det at have et vist niveau af teknolgi i klasseværelset. Men for de fleste skoler er der altid udfordringer for at kunne gøre dette til virkelighed – budgetbegrænsninger.

Skolerne kan kun arbejde med de økonomiske midler som de har. Og da der ofte ikke er nok penge til at alle kan få tildelt udstyr, er det skolen selv der skal afgøre hvordan fordelingen af udstyr skal være. Og den beslutning kan påvirke de studerende og lærerne.

Visionen:
Et skoledistrikt i Alabama besluttede sig for at de ikke ville tage den beslutning. Skoleledelsen var opmærksom på den værdi som ny teknologi ville bringe til klasseværelset og den enkelte elev. Og i stedet for kun at fordele udstyr delvist til nogle klasselokaler og elever, besluttede de sig for at finde en ny måde at administrere det på.

Sådan blev det Digitale Læringsprojekt til. Skolen definerede sin plan og arbejdede ud fra dette. De var præcise i hvilket udstyr den enkelte elev skulle have adgang til og i hvilke klasselokaler det skulle placeres.

På tværs af fem skoler var skoledistriktets mål at udstyre 158 klasseværelser loftmonterede projektorer, trådløse tablet-pc´ere og trådløse printere. Hver skole ville have to mobile laboratorier. Hvert klasseværelse ville have mindst fire tynde klienter. Og i gymnasiet ville fysikundervisningen have en pc til hver elev. Distriktet ønskede også undervisningssoftware, varierende for de forskellige aldersgrupper. Og jo før de kunne få det på plads, jo bedre ville alle elever have det.

Indsamling af penge:

Løsningen ville koste syv millioner kroner, langt flere penge end kommunen havde nogen rimelig adgang til under de nuværende forhold. Og det var her, det næste kritiske element – skolernes indsamlingsfond – blev født.

Skoledistriktet havde besluttet sig for at henvende sig til lokalsamfundet for støtte. Fonden arrangerede koncerter og studenterkørsel og appellerede til virksomheder og fonde. Og i en by med kun 15.000 indbyggere gjorde de det. I kontanter og donationer rejste fonden 7 mio. kr.

Styrken ved leasing:

Tredie del af skoledistriktets plan ville være at lease teknologien, noget de havde gjort i en årrække med CSI Leasing på en række andre udstyrstyper. Fra tidligere erfaringer vidste skoledistriktet, at leasing ville gøre det muligt at strække sine IT kroner og få mere udstyr til flere klasseværelser, end det kunne hvis det blev købt kontant. Gennem leasing ville skoledistriktet installere udstyr til alle tidligt i projektet og ikke skulle træffe en beslutning om ”hvem skal have og hvem skal ikke have”.

Leasing strategien fungerede også godt på grund af det store store antal lovede donationer. For at lease udstyret behøvede de ikke hver en krone i banken på dag ét. Da leasingydelser er spredt over tid, ville de lovede donationer komme i spil løbende og dække leasingforpligtelserne, efter at de oprindelige midler var blevet brugt. Skoledistriktets økonomiudvalg havde skabt et godt cashflow.

Selvom budgettering var den primære drivkraft for leasing, nyder skoledistriktet også andre fordele. Der var ingen belastning af afskrivninger, som et ejerskab medfører og ingen blive tvunget til at skulle bruge en PC over fem år.

At slippe af med forældet udstyr blev også lettere. Ved udløb af leasingperioden returnerer IT afdelingen alt til CSI, hvor harddiske dataslettes i henhold til National Institute of Standards and Technology, og ubrugeligt udstyr genbruges indenfor strikse retningslinjer. Det er slut med at bruge tid på offentlige auktioner eller inddrage lokaler til opbevaringsrum for gammel IT udstyr.

Det 21. Århundredes Digitale Læringsprojekt blev en realitet takket være at tænke stort, et godt fundament og CSI Leasing. Skoledistriktets beslutningstagere har arbejdet med CSI Leasing gennem mange år. Da de blev spurgt om finansieringselementet i projektet, sagde de: ”Leasing var uden tvivl den eneste måde at få dette til at ske på.”