Et eksempel på en global finansiering

CSI Leasing kunde:

  • Udfører kompleks dataanalyse fra olie- og gasefterforskningsresultater
  • Hovedkvarter i det sydlige USA, med operationelle divisioner på tre kontinenter og fem lande
  • Vedligeholdelse af den nyeste teknologi, der er kritisk for forretningsmodellen

Udfordringen:

Den primære årsag til at dette selskab leaser teknologi er at de ønsker at holde sig opdateret. Et væsentligt forhold i deres konkurrencefordel ligger i evnen til hurtigt at beregne komplicerede data og statistisk analyse. Men da hver global division valgte leasingselskaber på egen hånd, var virksomhedens hovedkvarter belastet med en række udfordringer. Der var ingen konsistens i vilkår og betingelser eller i den måde hvorpå leasingaftaler blev bogført rent finansielt. På trods af en virksomhedspolitik, der pålagde at alle leasingaftaler skal overholde FASB 13-behandling for operationelle leasingaftaler, gjorde de forskellige internationale strukturer det næsten umuligt for virksomheden at validere overholdelsen.

Løsningen:

Vores kunders mål for hver internationale division var: forud-forhandlede vilkår, ensartede leasingpriser over hele verden og en udskiftningsplan bestemt af hovedkontoret. CIO og CFO havde allerede et langsigtet forhold til CSI Leasing i de amerikanske divisioner og henvendte sig til CSI for at undersøge muligheden for en global leasingfinansiering. Deres kontaktperson hos CSI påtog sig rollen som global account manager og sørgede for at sammensætte en global løsning.

Sådan gjorde vi:

Da kontaktpersonen hos CSI havde let adgang til vores internationale team var det nemt at sammensætte en løsning. Vi sammensatte en global aftale som kunne opfylde hver af divisionernes mål. Ved at forhandle alle vilkår og leasingpriser globalt var vi i stand til at hjælpe vores kunde med at opfylde sine FASB 13-krav, samtidig med at vi tildelte forskelle i lokale skattelove.

Eliminering af dårlige valg på lokalt plan hjalp også vores kunde med at øge effektiviteten på driften. Med to CSI kontaktpersoner for hele verden (en for hele Nordamerika og en for Europa) har kunden nu et support team at læne sig op ad. Derudover har kunden mulighed for at se alle udstyrsdetaljer i MyCSISM, globalt og på hver lokation.

For denne kunde viser synergierne ved at have en gennemtænkt struktur for hele verden sig fra et regnskabsmæssigt, driftsmæssigt og konkurrencemæssigt synspunkt.